Archieven: Referenties

Verslag SPG

Hierbij een kort verslag van onze ervaring met de deelname van onze dochter aan de speelpraatgroep:
Ze is vorig jaar in de speelpraatgroep terecht gekomen omdat ze regelmatig ruzie had met klasgenoten.

Onze indruk als ouders:

Ze heeft geleerd beter na denken voordat ze reageert op situaties en is zich beter bewust van de gevolgen van haar reacties.
Het toegepaste systeem met de gekleurde petten maakt het voor ons ook mogelijk in thuissituaties direct te verwijzen naar wat ze geleerd heeft in de speelpraatgroep.
Ze wordt minder snel boos en denkt meer na voor ze reageert. Dit heeft ook uitwerking op haar schoolprestaties. Als ze bijvoorbeeld vast komt te zitten met haar huiswerk, omdat ze iets niet snapt, is haar eerste reactie om boos te worden en te denken dat ze het niet kan. Door terug te denken aan de spg-lessen, wordt ze rustig en kan dan verder gaan met haar huiswerk. En hetzelfde gebeurt op school: waar ze eerder vastliep in toetsen, kan ze nu beter omgaan met die stress-situaties.

Dochters:

Ze vond de lessen in eerste instantie gewoon erg leuk en zegt zelf ook ervan geleerd te hebben niet zo snel boos te worden en zich niet zo met klasgenootjes te bemoeien.

Wij ervaren de speelpraatgroep dus als zeer zinvol en zijn jullie dankbaar voor jullie inzet.

Weer zelfvertrouwen!

Kind:

Ik ging naar Danielle omdat ik niet goed in mijn vel zat en meer zelfvertrouwen wilde. Daar hebben we aan gewerkt. We hebben oefeningen gedaan om beter in mijn vel te komen zoals aangeven waar mijn grenzen zijn. Dat was heel fijn. Ik heb nu meer zelfvertrouwen en zit beter in mijn vel.

Ouders:

Wij merkten dat onze zoon last had van faalangst. Daardoor was hij gefrustreerd, somber en verdrietig. Onze hulpvraag voor Danielle was om onze zoon hierbij te helpen. Na iedere sessie volgde er een verslag. Fijn te weten hoe de sessie gegaan was en welke opdrachten hij mee kreeg. Wij als ouder konden onze zoon hierin begeleiden.

We zijn fijn geholpen door Danielle. Wat 5 sessies van 1 uur kan doen! Onze zoon gelooft weer in zichzelf!

Leerkracht:

In de klas merk ik ook dat hij steeds meer ‘los’ komt. Hij zoekt meer contact met mij en met andere kinderen. Zijn werkhouding wordt sinds een aantal weken ook steeds beter. Hij wil nu echt gaan werken en dingen leren en dat zag ik in het begin van dit schooljaar nog niet zo. Erg leuk!

Zelfverzekerd en weerbaar

Mijn dochter is bij Danielle geweest omdat ze onzeker was, verlegen en wel wat sterker in haar schoenen mocht staan. Ik ben blij dat we zijn geweest!! Mijn dochter heeft veel geleerd bij Danielle en is hierdoor een stuk zelfverzekerder en weerbaarder geworden. Ze ging altijd met veel plezier naar Danielle toe, kreeg leuke tips en spelenderwijs is ze positief veranderd, kan ze beter omgaan met tegenslagen, kan ze zichzelf beter in een groep presenteren en trekt ze zich minder van anderen aan. Eigenlijk zou ieder kind een paar sessies bij Danielle moeten meemaken, ik heb dan ook al een aantal mensen jou gegevens doorgegeven. Danielle bedankt voor alle goede zorgen!!

Ouders over hun dochter die gepest werd

Onze dochter heeft erg veel aan de bijeenkomsten gehad, ze vraagt zich nog wel eens af wat ze moet doen als ze gepest wordt en dan praten wij daar gewoon over. Wij refereren ook nog wel eens aan de petten als ze vertelt wat ze in bepaalde situaties heeft gedaan. Aangezien ze thuis heel erg mondig is tegen ons, zeggen wij nog wel eens dat ze dit gedrag ook op school moeten laten zien als er iemand vervelend doet, maar op de een of andere manier vindt ze dat toch nog eng. Wij horen of zien gelukkig wel dat ze af en toe wel voor zichzelf opkomt, ze laat zich gelukkig niet meer zo maar opzij zetten!

Wat ons betreft waren de sessies erg geslaagd, zeker omdat ze het meteen in de praktijk kon brengen bij kinderen die haar nog niet echt kenden en hierdoor geen ‘voorkennis’ over haar hadden en niet wisten dat ze eerst ander gedrag vertoonde.

Mochten wij in de toekomst denken dat ze baat heeft bij een herhaalsessie dan zullen wij zeker contact opnemen, maar hopelijk is dat niet nodig!

Basisscholen en ouders

Ervaring van basisschool:

Danielle heeft als gedragsspecialist op een uiterst profesionele en empatische wijze leiding gegeven aan een proces om de verstoorde verhoudingen tussen een groep leerlingen te helpen oplossen. Dat heeft ze d.m.v. praat- en behandelsessies op school gedaan, waarbij ook de betreffende ouders een rol kregen.
Daarnaast heeft Danielle ook een belangrijke rol gespeeld om een negatieve groepsdynamiek in een groep om te buigen naar een positieve groepshouding. Zij deed dit door observatie in de groep en gesprekken met leerkrachten en interne begeleiding.

Ervaring van ouder op bovenstaand stuk:

We stapten wat sceptisch in het proces. En vroegen ons af in hoeverre de begeleiding wat op zou leveren. Maar, baat het niet, schaden zou het volgens ons in ieder geval niet. Boven onze verwachting kwamen er emoties los die we nooit hadden kunnen vermoeden. Ook wij als ouder hebben geleerd, en ons kind beter leren kennen. Er heeft een positieve verandering plaats gevonden. In plaats van dat de kinderen elkaar meden, spelen ze nu met elkaar. Dat hadden we nooit gedacht !

Petje af Danielle !

Sessie

Ouder:

Deze begeleiding heeft mijn dochter gedaan voor haar slaapproblemen. Ze heeft er wel iets aan gehad en is er ook sterker door geworden. Ze heeft meer zelfvertrouwen en heeft haar eigen ik gevonden. Het is dus zeker aan te raden.

Kind:

Ik vond de cursus wel fijn en ik vond het ook heel leuk om de opdrachten te doen. Vooral het kleien en drama was leuk. Ik heb echt wel iets aan de cursus gehad.

Een zware tijd

Danielle heeft mij geholpen met het verwerken van het verlies van mijn zusje.

Samen hadden we als doel gesteld dat ik mijn emoties wil leren loslaten.Danielle is een heel fijn persoon, wie echt naar je luistert en je goede tips meegeeft.

Zij heeft mij geleerd om overal bewuster over na te denken en de rust te pakken die iedereen, ik dus ook, nodig heeft.

De sessies waren zeer interessant en afwisselend. Ze heeft veel oefenmateriaal en theoretisch naslagwerk waar ze op een leuke manier gebruikt van maakt: van kleien en schilderen tot een oefening om vervelende gedachten van je af te zetten. Kortom, ik ben heel tevreden over Danielle als persoon en haar sessies.

Groep begeleiden

Hoi Daniëlle,
Ik vind het vooral erg fijn dat

  • de leerkrachten aangeven energie te hebben gekregen;
  • door jou openingen hebben gezien en gevonden om met de kinderen kansen op te pakken; positieve stimulansen te geven; in gesprek te raken en te blijven
  • dat diverse ouders meer betrokken zijn door de leerkrachten, bij de verwachtingen en wensen t.a.v. het gedrag, de sociale omgang en de emotionele ontwikkeling van hun kinderen.
  • en toch ook wel weer verrassend en bevestigend voor mij dat door een planmatige aanpak je meer bereikt dan door ‘even een tip geven zodat de vragende leerkracht denkt vooruit te kunnen’.
  • Dit alles kost dan wel meer energie en tijd. Het was dan ook een prioriteit op dat moment.

Fijn dat daarvoor dan ook gelegenheid genomen en gekregen is door jou en mijn collega’s.
Bedankt.

Leerkracht met negatieve groepssfeer

Hoi, De meerwaarde was dat ze een gelijke van ons is. Ze gaf bruikbare ideeën en dingen die gelijk in de praktijk inzetbaar waren. Ze liet ons dingen inzien, die anders of juist al fijn waren voor de groep. Ook goed en prettig: Dat ze zich presenteerde aan de groep en de groep op dat moment medeverantwoordelijk liet zijn.
Het meest waardevol van de bezoeken van Danielle vond ik dat zij zelf in de praktijk staat en daardoor hele bruikbare tips gaf. Ik denk dat dit voor de leerkrachten als “gelijke” overkwam. Dit geeft meteen een opening.

Groepsanalyse

Ik vond dat je goed luisterde naar wat wij in het eerste gesprek te vertellen hadden over onze groep. Je was goed voorbereid en had al ideeën en tips op papier gezet. Ik kon meteen met deze ideeën, tips aan de slag in de groep.
Ik kreeg een nog duidelijker beeld van de groep. Ik bespreek veel meer dingen (positieve en negatieve) met de kinderen. Ik ben me er ook meer van bewust hoe ik reageer op bepaalde situaties. We hebben sommige ouders meer betrokken bij het “functioneren” van hun kind in de groep. Het is fijn om iets te kunnen doen aan………en om kleine vooruitgang te zien. Dat geeft me weer energie. Ook voelde ik me gesteund door je omdat je me niet het gevoel gaf dat ik het allemaal verkeerd deed, maar juist steunde door opmerkingen als ik had zelf ook problemen in mijn groep, het is wel heftig wat ik allemaal hoor, je doet al veel dingen …..maar ook we kunnen wel iets hieraan veranderen.