Basisscholen en ouders

Ervaring van basisschool:

Danielle heeft als gedragsspecialist op een uiterst profesionele en empatische wijze leiding gegeven aan een proces om de verstoorde verhoudingen tussen een groep leerlingen te helpen oplossen. Dat heeft ze d.m.v. praat- en behandelsessies op school gedaan, waarbij ook de betreffende ouders een rol kregen.
Daarnaast heeft Danielle ook een belangrijke rol gespeeld om een negatieve groepsdynamiek in een groep om te buigen naar een positieve groepshouding. Zij deed dit door observatie in de groep en gesprekken met leerkrachten en interne begeleiding.

Ervaring van ouder op bovenstaand stuk:

We stapten wat sceptisch in het proces. En vroegen ons af in hoeverre de begeleiding wat op zou leveren. Maar, baat het niet, schaden zou het volgens ons in ieder geval niet. Boven onze verwachting kwamen er emoties los die we nooit hadden kunnen vermoeden. Ook wij als ouder hebben geleerd, en ons kind beter leren kennen. Er heeft een positieve verandering plaats gevonden. In plaats van dat de kinderen elkaar meden, spelen ze nu met elkaar. Dat hadden we nooit gedacht !

Petje af Danielle !