Groep begeleiden

Hoi Daniëlle,
Ik vind het vooral erg fijn dat

  • de leerkrachten aangeven energie te hebben gekregen;
  • door jou openingen hebben gezien en gevonden om met de kinderen kansen op te pakken; positieve stimulansen te geven; in gesprek te raken en te blijven
  • dat diverse ouders meer betrokken zijn door de leerkrachten, bij de verwachtingen en wensen t.a.v. het gedrag, de sociale omgang en de emotionele ontwikkeling van hun kinderen.
  • en toch ook wel weer verrassend en bevestigend voor mij dat door een planmatige aanpak je meer bereikt dan door ‘even een tip geven zodat de vragende leerkracht denkt vooruit te kunnen’.
  • Dit alles kost dan wel meer energie en tijd. Het was dan ook een prioriteit op dat moment.

Fijn dat daarvoor dan ook gelegenheid genomen en gekregen is door jou en mijn collega’s.
Bedankt.