• Home
  • Bedrijven & scholen

Bedrijven & scholen

Coaching van groepen en individuen binnen bedrijven en scholen

Binnen iedere groep tref je relaties aan. De leden van een groep krijgen en onderhouden relaties met elkaar. De rollen die ontstaan binnen een groep zijn afhankelijk van het feit of het een positieve of negatieve groep is geworden. Het ontstaan van de groepsnormen is een belangrijk moment. Dit zijn de regels die de groep zelf opstelt en waarmee ze gaan functioneren. Deze groepsnormen zijn zeer belangrijk en van invloed op de relaties, het pedagogische klimaat en de sfeer in de groep. De mogelijkheden die wij u kunnen bieden zijn:

Het organiseren van een ouderavond

  • Hoe is de ontwikkeling van het gedrag. Wat kan en mag je verwachten van het kind en zijn omgeving
  • De wereld van het internet. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik maken van internet.

Het begeleiden van personeel en/of groepen:

Groepsanalyse maken

Door een intake gesprek, een aantal observaties en een vragenlijst kijken we naar de groep als geheel. Wat deze groep nodig heeft, om beter te kunnen functioneren, wordt n.a.v. deze interventies bekeken.

Cursus 2 dagdelen klassenklimaat

Hierin wordt gekeken naar de visie van de instelling. Wat vinden wij belangrijk en wat willen wij bereiken. We gaan kijken hoe er gehandeld wordt en evalueren of het werkt.
Op deze manier kun je er achter komen wat voor een begeleider je bent en wat voor een begeleider deze mensen nodig hebben.

No-Blame theorie lost pestgedrag op

In een groep kan het pestgedrag opgelost worden, door iedereen in de groep de verantwoordelijkheid te geven die ze hebben en aan kunnen. Door observaties en gesprekken zorgt deze theorie ervoor dat het pestgedrag helder wordt en bespreekbaar.

Wie ben ik als begeleider

Als begeleider van een groep mensen kun je jezelf tegen komen. Door een traject in te gaan met Juntos kan worden gekeken wat de juiste manier is om je talenten in te zetten.

Burn-out klachten

Als u een burn-out heeft, is alleen rust nemen en naar de huisarts gaan niet voldoende om te herstellen. Herstellen van een burn-out kan alleen als de oorzaak van de burn-out weg is. Meestal zal de oorzaak van een burn-out liggen in een constante overbelasting op het werk of thuis. Deze constante overbelasting kan weggenomen worden, door coaching op het gebied van time- en stressmanagement.