Investering

Deze pagina heet Investering en niet, zoals je misschien zou verwachten, Tarieven of Prijzen. De kosten voor de psychosociale therapie en trainingen zijn namelijk een investering in je eigen gezondheid en plezier!

Individuele begeleiding

Intakegesprek 30 min Gratis
Sessie 50 min (inclusief materiaal en verslag) €75,-
Observatie 50 min (op verzoek) €75,-
Training individueel €75,-
Evaluatiegesprek (30 min) €45,-
Schriftelijk Verslag €45,-
Reiskosten per kilometer €0.50

Trainingen van:

5 groepsbijeenkomsten
2 individuele sessies

Groepsbijeenkomsten €45,-
Intakeformulier schriftelijk ouders/school €0,-
Intakegesprek 30 min (optioneel) €0,-
Evaluatiegesprek (optioneel) €0,-
Schriftelijk Verslag (optioneel) €45,-

Ik reken erop dat cliënten op tijd aanwezig zijn, zodat de voor u gereserveerde tijd optimaal benut kan worden. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

De nota wordt na iedere bijeenkomst digitaal verzonden. U kunt de nota overmaken op het rekeningnummer wat op de nota vermeld staat.

Vergoedingen zorgverzekeraar

Voor vergoeding van de kosten verwijs ik u graag door naar uw zorgverzekeraar. Meerdere zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie gedeeltelijk of geheel binnen de aanvullende verzekering. Vaak valt psychosociale therapie onder de alternatieve zorg.

Hierbij is belangrijk te vermelden dat ik lid ben van de volgende beroepsvereniging:

Verenging Integrale Geneeskunde
VIV registratienummer 1907834
RBCZ 505003R

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Juntos gedragsspecialist

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode die Juntos Gedragsspecialist hanteert is: 5 Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld. 

Klachtenprocedure

Juntos gedragsspecialist doet zijn uiterste best uw hulpvraag zo goed mogelijk te vervullen en om zijn werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Dit gaat over het algemeen naar wens. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en er sprake is van een geschil of klacht. U kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure van het VIV. Meer informatie kunt u vinden op www.vivnederland.nl. (download klachtenreglement en formulier)

Privacy

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).