• Home
  • Specialist KlassenKracht © in de groep

Specialist KlassenKracht © in de groep

Als Specialist KlassenKracht © biedt Juntos begeleiding bij groepsvorming. Iedere groep is anders. De cultuur van een groep wordt – net als in het echte leven – beïnvloed door regels, normen en waarden. Deze hebben invloed op de sfeer binnen een groep. Er zijn tal van zaken die groepsvorming negatief beïnvloeden. Denk aan pesterijen in de klas, ruzies, ordeproblemen of brutaal gedrag tegen leerkrachten. Om deze negatieve spiraal te doorbreken kan een Specialist KlassenKracht © worden ingezet.
Een Specialist KlassenKracht © werkt via de RESPECT methodiek ontwikkeld door J Bijlsma van KlassenKracht©.

Een Specialist KlassenKracht © Beuningen en Druten

Een Specialist KlassenKracht © observeert de groep en stelt een eventueel vragenlijst op die alle groepsleden in mogen vullen. Ook focust de Specialist KlassenKracht © op het contact met de leerkracht. Aan de hand daarvan wordt de begeleiding gestart. Daarbij houden we vinger aan de pols. Hoe ontwikkelt het gedrag zich? Wat kan en mag je verwachten van het kind en zijn omgeving? Eventueel helpt Juntos bij het organiseren van een ouderavond. Juntos is Specialist KlassenKracht © voor scholen in de regio van Beuningen en Druten.

Groepstherapie voor bedrijven

Juntos coacht ook groepen en individuen binnen bedrijven. Daarbij kijken we naar de groep als geheel. Wat heeft de groep nodig om beter te kunnen functioneren? Door middel van een intakegesprek, een aantal observaties en een vragenlijst, wordt hierin inzicht verkregen. Zo kan bijvoorbeeld pestgedrag in een groep bespreekbaar worden gemaakt. Of de rol van de begeleider kan inzichtelijk worden gemaakt. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.