Groepsanalyse

Ik vond dat je goed luisterde naar wat wij in het eerste gesprek te vertellen hadden over onze groep. Je was goed voorbereid en had al ideeën en tips op papier gezet. Ik kon meteen met deze ideeën, tips aan de slag in de groep.
Ik kreeg een nog duidelijker beeld van de groep. Ik bespreek veel meer dingen (positieve en negatieve) met de kinderen. Ik ben me er ook meer van bewust hoe ik reageer op bepaalde situaties. We hebben sommige ouders meer betrokken bij het “functioneren” van hun kind in de groep. Het is fijn om iets te kunnen doen aan………en om kleine vooruitgang te zien. Dat geeft me weer energie. Ook voelde ik me gesteund door je omdat je me niet het gevoel gaf dat ik het allemaal verkeerd deed, maar juist steunde door opmerkingen als ik had zelf ook problemen in mijn groep, het is wel heftig wat ik allemaal hoor, je doet al veel dingen …..maar ook we kunnen wel iets hieraan veranderen.