• Home
  • Een gevoelige jongen die voor zichzelf wilde opkomen. Hij heeft de weerbaarheidstraining gevolgd.